HOME

 

नेपाल सम्बतय् न्हिल्याः धयागु छु खः ?

What is Nhilyaa or Solar Nepal Sambat ?

 

नेसं – इसं न्हिल्याः हिलेगु

थन तियादिसँ

N.S. – C.E. converter

Click here

नेसं – इसं मिति परिवर्तन

यता थिच्नुहोस्

न्हिल्याः नगुमाः

न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बत धयागु छु खः ? सीकेतः थन तियादिसँ । 𑐴𑑂𑐣𑐶𑐮𑑂𑐫𑐵𑑅 𑐎𑐠𑑄𑐫𑐵 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑐩𑑂𑐧𑐟 𑐢𑐫𑐵𑐐𑐸 𑐕𑐸 𑐏𑑅 ? 𑐳𑐷𑐎𑐾𑐟𑑅 𑐠𑐣 𑐟𑐶𑐫𑐵𑐡𑐶𑐳𑑃 𑑋

Solar Calendar

What is Solar Nepal Sambat or the Nhilyaa system? Click here to read further.

सौर्यमासिक पात्रो

सौर्यमासिक नेपाल सम्बत वा नेपाल सम्बतमा न्हिल्याः प्रणाली भनेको के हो ? जान्नका लागि यता थिच्नुहोस्

तिथि नगुमाः

तिथि कथंया नेपाल सम्बत धयागु छु खः ? सीकेतः थन तियादिसँ
𑐟𑐶𑐠𑐶 𑐎𑐠𑑄𑐫𑐵 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑐩𑑂𑐧𑐟 𑐢𑐫𑐵𑐐𑐸 𑐕𑐸 𑐏𑑅 ? 𑐳𑐷𑐎𑐾𑐟𑑅 𑐠𑐣 𑐟𑐶𑐫𑐵𑐡𑐶𑐳𑑃 𑑋

Lunar Calendar

What is Lunar Nepal Sambat or the Tithi system? Click here to read further.

चन्द्रमासिक पात्रो

चन्द्रमासिक नेपाल सम्बत वा नेपाल सम्बतमा तिथि प्रणाली भनेको के हो ? जान्नका लागि यता थिच्नुहोस्

इतिहास

नेपाल सम्बतया इतिहास सीकादिसँ ।
𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑐩𑑂𑐧𑐟𑐫𑐵 𑐂𑐟𑐶𑐴𑐵𑐳 𑐳𑐷𑐎𑐵𑐡𑐶𑐳𑑃 𑑋

History


Learn Nepal Sambat’s history.

इतिहास


नेपाल सम्बतको इतिहास बारे थहा पाउनुहोला ।

वातुवांया

नेपाल सम्बत बारे वातुवां न्यना हइगु न्ह्यसःत
𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑐩𑑂𑐧𑐟 𑐧𑐵𑐬𑐾 𑐰𑐵𑐟𑐸𑐰𑐵𑑄 𑐣𑑂𑐫𑐣𑐵 𑐴𑐂𑐐𑐸 𑐣𑑂𑐴𑑂𑐫𑐳𑑅𑐟

FAQ

Frequently Asked Questions about Nepal Sambat

बासोप्र

नेपाल सम्बत बारे बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

Share and Enjoy !

Shares