Categories
English

Resources

Calendar Planner Books N.S. 873 to N.S. 9119 Calendar

Categories
Trilingual

Lunar Nepal Sambat

    तिथि कथंया नेपाल सम्बत Lunar Nepal Sambat चन्द्रमासिक नेपाल सम्बत 𑐟𑐶𑐠𑐶 𑐎𑐠𑑄𑐫𑐵 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑐩𑑂𑐧𑐟

Categories
Trilingual

Solar Nepal Sambat

    न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बत Solar Nepal Sambat सौर्यमासिक नेपाल सम्बत 𑐴𑑂𑐣𑐶𑐮𑑂𑐫𑐵𑑅 𑐎𑐠𑑄𑐫𑐵 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑐩𑑂𑐧𑐟

Categories
English

Calendar

    N.S. 1141 PDF – with Gregorian Calendar Collective N.S. 1141 to N.S. 1160 Excel File – With Gregorian Calendar

Categories
Nepali

पुस्तक

Categories
Nepali

योजना पुस्तक

  नेसं ११४१ नोट स्थान सहितको पात्रो – ग्रेगोरियन र बिक्रम सम्बत मिति पनि भएको – यो योजना पुस्तक रुक्शना कपालीले बनाएको हो ।

Categories
Nepali

पात्रो

    नेसं ११४१ पिडिएफ – ग्रेगोरियन पात्रो सहित सामुहिक नेसं ११४१ देखि नेसं ११६० एक्सेल फाइल पात्रो – ग्रेगोरियन पात्रो सहित

Categories
Nepali

सौर्यमासिक नेपाल सम्बत

    नेपाल सम्बतमा सौर्यमासिक पात्रो नेसं ११४१ कछला १ देखि सुरु भएको हो जुन ग्रेगोरियन पात्रोमा २० अक्टोबर २०२० तारिख सँग जुद्छ । बोलीचालीको भाषामा यो सौर्यमासिक नेपाल सम्बतलाई ‘न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बत’ [मिति अनुसारको नेपाल सम्बत] भनिन्छ ।   सौर्यमासिक नेपाल सम्बत पृथ्वीले सूर्य घुम्ने समयावधिमा आधारित छ । यसमा हरेक वर्ष ३६५ […]

Categories
Nepali

चन्द्रमासिक नेपाल सम्बत

    नेपाल सम्बत नेसं १ (२० अक्टोबर ८७९) देखि चन्द्रमासिक पात्रोका रूपमा सुरु भएको हो । बोलीचालीको भाषामा यो चन्द्रमासिक नेपाल सम्बतलाई ‘तिथि कथंया नेपाल सम्बत’ [तिथि अनुसारको नेपाल सम्बत] भनिन्छ ।   चन्द्रमासिक नेपाल सम्बत चन्द्रमाले पृथ्वी घुम्ने समयावधिमा आधारित छ । यसमा हरेक वर्ष ३५४ देखि ३७८ दिनहरू हुन सक्छ ।   […]

Categories
English

Solar Nepal Sambat

    A solar version of Nepal Sambat began from N.S. 1141 Kachhala 1 which co-incided with 20 October 2020. Colloquially in Nepal Bhasa, it is called Nhilyaa kathan yaa nepal sambat [Prachalit Nepal Script: 𑐣𑑂𑐴𑐶𑐮𑑂𑐫𑐵𑑅 𑐎𑐠𑑄𑐫𑐵 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑐩𑑂𑐧𑐟, Devanagari script : न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बत] which means ‘Nepal Sambat in accordance to date system’. […]