Categories
English

Calendar

    N.S. 1142 Excel Calendar One page calendar – Nepal Bhasa (Nepal lipi), Nepal Bhasa (Devanagari script), Parbate Kura, English Wall calendar – Nepal Bhasa (Nepal lipi), Nepal Bhasa (Devanagari script), Parbate Kura, English N.S. 1141 Wall calendar – Includes C.E. dates Calendar note – Includes C.E. and B.S. Planner Excel Calendar Et al. […]

Categories
Trilingual

Lunar Nepal Sambat

    तिथि कथंया नेपाल सम्बत Lunar Nepal Sambat चन्द्रमासिक नेपाल सम्बत 𑐟𑐶𑐠𑐶 𑐎𑐠𑑄𑐫𑐵 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑐩𑑂𑐧𑐟

Categories
Trilingual

Solar Nepal Sambat

    न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बत Solar Nepal Sambat सौर्यमासिक नेपाल सम्बत 𑐴𑑂𑐣𑐶𑐮𑑂𑐫𑐵𑑅 𑐎𑐠𑑄𑐫𑐵 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑐩𑑂𑐧𑐟

Categories
पर्वते कुरा

सौर्यमासिक नेपाल सम्बत

    नेपाल सम्बतमा सौर्यमासिक पात्रो नेसं ११४१ कछला १ देखि सुरु भएको हो जुन ग्रेगोरियन पात्रोमा २० अक्टोबर २०२० तारिख सँग जुद्छ । बोलीचालीको भाषामा यो सौर्यमासिक नेपाल सम्बतलाई ‘न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बत’ [मिति अनुसारको नेपाल सम्बत] भनिन्छ ।   सौर्यमासिक नेपाल सम्बत पृथ्वीले सूर्य घुम्ने समयावधिमा आधारित छ । यसमा हरेक वर्ष ३६५ […]

Categories
पर्वते कुरा

चन्द्रमासिक नेपाल सम्बत

    नेपाल सम्बत नेसं १ (२० अक्टोबर ८७९) देखि चन्द्रमासिक पात्रोका रूपमा सुरु भएको हो । बोलीचालीको भाषामा यो चन्द्रमासिक नेपाल सम्बतलाई ‘तिथि कथंया नेपाल सम्बत’ [तिथि अनुसारको नेपाल सम्बत] भनिन्छ ।   चन्द्रमासिक नेपाल सम्बत चन्द्रमाले पृथ्वी घुम्ने समयावधिमा आधारित छ । यसमा हरेक वर्ष ३५४ देखि ३७८ दिनहरू हुन सक्छ ।   […]

Categories
English

Solar Nepal Sambat

    A solar version of Nepal Sambat began from N.S. 1141 Kachhala 1 which co-incided with 20 October 2020. Colloquially in Nepal Bhasa, it is called Nhilyaa kathan yaa nepal sambat [Prachalit Nepal Script: 𑐣𑑂𑐴𑐶𑐮𑑂𑐫𑐵𑑅 𑐎𑐠𑑄𑐫𑐵 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑐩𑑂𑐧𑐟, Devanagari script : न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बत] which means ‘Nepal Sambat in accordance to date system’. […]

Categories
English

Lunar Nepal Sambat

Categories
नेपाः भाय्

न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बत

    नेपाल सम्बतय् न्हिल्याः कथंया नगुमाः (पात्रो) नेसं ११४१ कछला १ निसें न्ह्याःगु खः गू ग्रेगोरियन नगुमाःसं २० अक्तोबर २०२० खुन्हु लाःवल । न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बत बँग्वारां सुर्द्यः चाहिलीगु लिधंसाय् ल्याःचाः याइगु खः । थुके दँय् दसं स्वसः व खुइन्यान्हु (३६५न्हु) दइ ।   ला नेपाल सम्बतया झिन्निला (१२ला) थुगु कथं दु :- […]

Categories
नेपाः भाय्

तिथि कथंया नेपाल सम्बत

    नेपाल सम्बत नेसं १ (२० अक्तोबर ८७९) निसें तिथि कथंया नगुमाः न्ह्याःगु खः । तिथि कथंया नेपाल सम्बत तिमिलां बँग्वारा चाःहिलीगु ईया लिधंसाय् दयाच्वंगु खः । थुके दच्छि दुने ३५४ निसें ३७८ दिं ताक्क दयेफु ।   ला तिथि कथंया नेपाल सम्बतय् सामान्यत दच्छिइ झिन्निला (१२ला) दइ धाःसा स्वदँय् छकः झिन्स्वला (१३ला) व […]

Categories
Trilingual

स्वापू Contact सम्पर्क

स्वापू पौ Contact Form सम्पर्क फारम