Categories
𑐣𑐾𑐥𑐵𑑅 𑐨𑐵𑐫𑑂

𑐣𑐐𑐸𑐩𑐵𑑅

      𑐣𑐾𑐳𑑄 𑑑𑑑𑑔𑑒 𑐊𑐎𑑂𑐳𑐾𑐮 𑐣𑐐𑐸𑐩𑐵𑑅 𑐕𑐥𑐵𑐣𑐵𑐫𑐵 𑐣𑐐𑐸𑐩𑐵𑑅 – 𑐣𑐾𑐥𑐵𑑅 𑐨𑐵𑐫𑑂 (𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐮𑐶𑐥𑐶𑑄), 𑐣𑐾𑐥𑐵𑑅 𑐨𑐵𑐫𑑂 (𑐣𑐵𑐐𑐬𑐶 𑐮𑐶𑐥𑐶𑑄), 𑐏𑐫𑑂 𑐨𑐵𑐫𑑂, 𑐀𑐒𑑂𑐐𑑂𑐬𑐾𑐖𑐶 𑐨𑐵𑐫𑑂 𑐀𑐒𑑂𑐐𑑅 𑐣𑐐𑐸𑐩𑐵𑑅 – 𑐣𑐾𑐥𑐵𑑅 𑐨𑐵𑐫𑑂 (𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐮𑐶𑐥𑐶𑑄), 𑐣𑐾𑐥𑐵𑑅 𑐨𑐵𑐫𑑂 (𑐣𑐵𑐐𑐬𑐶 𑐮𑐶𑐥𑐶𑑄), 𑐏𑐫𑑂 𑐨𑐵𑐫𑑂, 𑐀𑐒𑑂𑐐𑑂𑐬𑐾𑐖𑐶 𑐨𑐵𑐫𑑂 𑐣𑐾𑐳𑑄 𑑑𑑑𑑔𑑑 𑐀𑐒𑑂𑐐𑑅 𑐣𑐐𑐸𑐩𑐵𑑅 – 𑐐𑑂𑐬𑐾𑐐𑑀𑐬𑐶𑐫𑐣 𑐣𑐐𑐸𑐩𑐵𑑅 𑐣𑐵𑐥𑑄 𑐔𑑂𑐰𑐫𑐾𑐐𑐸 𑐠𑐵𑐫𑑂 𑐡𑐹𑐐𑐸 𑐣𑐐𑐸𑐩𑐵𑑅 – 𑐐𑑂𑐬𑐾𑐐𑑀𑐬𑐶𑐫𑐣 𑐰 𑐧𑐶𑐎𑑂𑐬𑐩 𑐳𑐩𑑂𑐧𑐟 𑐩𑐶𑐟𑐶 […]

Categories
English

What did KP Malla had to say about Nepal Sambat and tithi?

    Kamal Prakash Malla (KP Malla) was an academician of Newa studies. The snips are taken from an email communication where KP Malla comments about a publication by the New Year Celebrations Committee, i.e. Nhoo Dan Samaroha Samiti. Here are some keynotes about Nepal Sambat and the tithi / lunar cycle from the commentaries. […]

Categories
𑐣𑐾𑐥𑐵𑑅 𑐨𑐵𑐫𑑂

𑐰𑐵𑐟𑐸𑐰𑐵𑑄 𑐣𑑂𑐫𑐣𑐵 𑐴𑐂𑐐𑐸 𑐣𑑂𑐴𑑂𑐫𑐳𑑅𑐟

Categories
नेपाः भाय्

वातुवां न्यना हइगु न्ह्यसःत

Categories
पर्वते कुरा

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (बासोप्र)

Categories
English

Frequently Asked Questions (FAQ)

Categories
𑐣𑐾𑐥𑐵𑑅 𑐨𑐵𑐫𑑂

𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑐩𑑂𑐧𑐟𑐫𑐵 𑐂𑐟𑐶𑐴𑐵𑐳

    𑐠𑐸𑐐𑐸 𑐔𑑂𑐰𑐳𑐸𑐂 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐳𑐩𑑂𑐧𑐟𑐫𑐵 𑐂𑐟𑐶𑐴𑐵𑐳 𑐳𑐩𑑂𑐧𑐣𑑂𑐢𑐶𑐫𑐵 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐨𑐵𑐳 𑐔𑑂𑐰𑐳𑐸𑐟𑐫𑑂‌𑐐𑐸 𑐢𑐮𑑅 𑐟𑐫𑐵𑐟𑐫𑐵𑐐𑐸 𑐏𑑅 𑑋 𑐩𑐾𑐩𑐾𑐐𑐸 𑐨𑐵𑐳𑑄 𑐣𑑄 𑐠𑑂𑐰 𑐢𑐮𑑅 𑐡𑐸 𑑋 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐨𑐵𑐳 𑐡𑐾𑐰𑐣𑐵𑐐𑐬𑐶 𑐮𑐶𑐥𑐶𑑄, 𑐏𑐫𑑂 𑐨𑐵𑐫𑑂 𑐰 𑐀𑐒𑑂𑐐𑑂𑐬𑐾𑐖𑐶 𑐨𑐵𑐫𑑂 𑑋

Categories
नेपाः भाय्

नेपाल सम्बतया इतिहास

    थुगु च्वसुइ नेपाल सम्बतया इतिहास सम्बन्धिया नेपालभास च्वसुतय्‌गु धलः तयातयागु खः । मेमेगु भासं नं थ्व धलः दु । नेपालभास नेपाल लिपिं, खय् भाय् व अङ्ग्रेजि भाय् । झीगु information (आरकाइभ)

Categories
पर्वते कुरा

नेपाल सम्बतको इतिहास

    यो पृष्ठमा नेपाल सम्बत सम्बतको इतिहास सम्बन्धीका नेपाली भाषाहरूको लेखहरूको सूची राखिएको छ । यस्तै सूची नेपालभाषा (देवनागरी लिपि, प्रचलित नेपाल लिपि) र अङ्ग्रेजी भाषामा छ ।

Categories
English

History of Nepal Sambat

    This page lists articles and resources on history of Nepal Sambat in English language. We also have the list in Nepal Bhasa (Devanagari Script, Prachalit Nepal Script) and Nepali language. To Use or Not to Use: Nepal Samvat, the National Era of Nepal – Bal Gopal Shrestha [PDF, Archive]