Categories
पर्वते कुरा

पात्रो

 

 

नेसं ११४२

नेसं ११४१

  1. भित्ते पात्रो – ईसं सहित
  2. टिपण्णी स्थान सहितको पात्रो – ईसं र विसं पनि भएको
  3. योजना पुस्तक
  4. एक्सेल पात्रो

विविध

  • नेसं ११४१ देखि २०० वर्ष सम्म कुन कुन वर्षमा अधिक दिन हुन्छ (सूची)

 

Share and Enjoy !

Shares